Một số bài học cho người đi thực tập không lương

Nếu chắc chắn phải trải qua giai đoạn này thì hãy nghiêm túc và làm việc hết mình.

Sự cần thiết của thực tập

Thực tập là chương trình bắt buộc để bạn hoàn tất những tín chỉ sau cùng nếu muốn tốt nghiệp. Chính vì điều kiện cần này mà tìm được công ty thực tập phù hợp là nỗi lo lắng chung của sinh viên. Đảm bảo có số liệu, tư liệu viết báo cáo và được tiếp cận công việc thực tế. Tận dụng tốt thời gian này sẽ có ích cho công việc trong tương lai. Tuy rằng bạn khó tránh khỏi lúng túng, ngỡ ngàng khi bước vào môi trường làm việc chính thức nhưng điều gì cũng cần có khởi đầu. Nếu chắc chắn phải trải qua giai đoạn này thì hãy nghiêm túc và làm việc hết mình.
Chọn thực tập không lương có thời hạn

Mỗi công ty có chính sách và chương trình thực tập khác nhau. Bạn có thể chấp nhận thực tập không lương nếu chắc chắn được những điều sau:
– Công ty hỗ trợ tài liệu phù hợp cho bạn viết báo cáo
– Bạn sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể, tham gia vào các dự án
– Thang điểm và tiêu chí đánh giá được thảo luận và ghi nhận rõ ràng từ sớm
– Thời gian thực tập ghi cụ thể trong Hợp đồng lao động
Có thể sẽ không phải lý tưởng khi bạn bỏ ra công sức và làm việc tương đương như một nhân viên trong thời gian… thử việc! Nhưng mà hãy tập trung vào những gì bạn ĐƯỢC mà cố gắng. Công ty càng đặt ra tiêu chuẩn khi giao nhiệm vụ cho bạn cùng sự kỳ vọng thì bạn càng được hiểu sâu vào ngành nghề đang làm.
Với việc đạt được mục tiêu thực tập, biết như thế nào là không bị “bóc lột” thì bạn nên chịu khó trong khoảng thời gian này. Tích cực học hỏi thật nhiều, mở rộng kỹ năng, giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp. Hơn nữa, mạnh dạn trải nghiệm thì dù có thất bại hay thành công thì đó vẫn là những điểm sáng trong hồ sơ tìm việc của bạn sau này.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *